fbpx

ČÍTANKA

Karl Marx - Hledání ztraceného smyslu práce: Výbor textů o člověku a práci

Vybrali jsme Marxovy texty, které vám pomůžou přemýšlet o člověku a lépe (ne)vést váš byznys.

Manažerská literatura věnující se aktuálním trendů a avantgardě na poli řízení firem a vedení lidí je široce dostupná. Jinak je to ale s relevantní literaturou filosofickou.

V této publikaci naleznete první porevoluční český akademický překlad devíti textů Karla Marxe o člověku a práci. Společným jmenovatelem těchto textů je sebeutváření člověka v procesu práce, tedy něco, co dnes rezonuje světem byznysu silněji, než kdy dříve. Čím dál více organizací si uvědomuje, že efektivní práce je taková práce, která člověka baví, v níž se může jedinec svobodně realizovat a jejíž výsledek je viditelný a má smysl. Smysluplná práce, která činí pracujícího člověka šťastným – tedy práce, při které se člověk cítí vskutku člověkem, ne součástkou mechanického soukolí – je budoucností práce. Tuto tezi předkládá Karl Marx už před polovinou 19. století.

Marxovy texty jsou zde přeloženy tak, aby byly co nejvěrnější původnímu znění. Mnohé z vás, kterým je tato kniha určena – myslíme tím především manažery, pracovníky v HR, podnikatele, studenty i dělníky – překvapí, jaká je antropologická tvář Karla Marxe a jak málo vám tato tvář bude připomínat tu, jíž jsme často strašeni ve veřejném prostoru naší postmoderní, postfaktické reality.

Karl Marx, HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO SMYSLU PRÁCE: VÝBOR TEXTŮ O ČLOVĚKU A PRÁCI
vybral a k vydání připravil Radek Holodňák
přeložil Jakub Chavalka a Bernard Soška
132 stran
Vydal Koridor, filozofcký spolek při FHS UK, z.s. v Praze jako svou 1. publikaci v roce 2019
ISBN 978-80-270-6808-1