fbpx

Děkujeme! A co dál?

Děkujeme, že jste se zúčastnili konference Hledání ztraceného smyslu práce. Moc si vaší účasti vážíme a těšíme se na další setkání! Konference zažehla jiskru budoucí spolupráce podnikatelského sektoru a filosofické antropologie. Už teď vás můžeme ubezpečit, že díky zbrusu novým vzájemným kontaktům pro vás chystáme přednášky, workshopy, podcasty a videa! Číst více…

Speaker: Josef Hajkr

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na Nottingham Business School, UK. Zástupce Registered Education Provider (R.E.P.) SHINE Consulting u Project Management Institute (PMI®). Certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Číst více…

Speaker: Jonáš Kreisinger

Bc. Jonáš Kreisinger vystudoval filosofii a sociologicko-ekonomická studia na FF UK. V současnosti je studentem magisterského programu Historické sociologie na FHS UK. Zajímá se zejména o marxistickou filosofii a kritickou teorii frankfurtské školy. V současnosti se zabývá dynamikou práce a pracovního procesu v kontextu kapitalistické společnosti. Ve svém příspěvku o Číst více…

Speaker: Jana Tikalová

Jana Tikalová se 19 let věnuje práci, ke které ji přivedlo studium na VŠ. Vystudovala sociální a kulturní antropologii na ZČU v Plzni a na University of Durham ve Velké Británii, kde také vyučovala. Začala se zajímat o diverzitu a při studiu založila neziskovou organizaci OPIM na podporu inkluzivního vzdělávání Číst více…

Speaker: Petr Kužel

Mgr. Petr Kužel, PhD. je filosof a výzkumný pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie na Akademii věd ČR. Do jeho oblasti specializace patří politická filosofie, teorie subjektu, nesubstanční ontologie, marxismus, filosofie Egona Bondyho a Louise Althussera. Uvede příspěvek s názvem Koncept „štěstí v práci“ jako ideologie nového ducha kapitalismu. Číst více…

Speaker: Radek Holodňák

Mgr. Radek Holodňák je doktorandem filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Specializuje se na filosofii Kanta, Hegela, Feuerbacha a Marxe. Zabývá se proměnami koncepce práce a změnami výrobních procesů, způsobů vlastnění a společenských vztahů. Analyzuje nové manažerské diskursy akcentující svobodu, zodpovědnost a štěstí v práci. Ve svém příspěvku představí Číst více…

Speaker: Adam Vostárek

Bc. Adam Vostárek je studentem filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se německou klasickou filosofií, aktuálně především J. G. H. Herderem. Ve svém příspěvku o sebeutváření a práci osvětlí Herderovu tezi: „Včela ví, kým je, a proto to činí. Člověk neví, kým je, a proto svá určení musí Číst více…

Speaker: Jakub Chavalka

Mgr. Jakub Chavalka, PhD. je filosofický antropolog, oblíbený učitel a badatel na Fakultě humanitních studií UK. Platí za předního českého odborníka v oblasti filosofie a života Friedricha Nietzscheho, jemuž věnoval několik knih (aktuálně např. Dějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář)a mnoho odborných článků. V letošním roce realizoval Číst více…

Speaker: Tereza Virtová

Mgr. Ing. Tereza Virtová je doktorandkou antropologie na FHS UK a pracovnicí Filozofického ústavu AV ČR. Výzkumně se věnuje proměnám práce, inovacím a postsocialismu. Představí příspěvek s názvem Smysluplná práce a práce se smyslem: z etnografie startupů. Z anotace její příspěvku: Namísto stability a jistoty lákají dnešní firmy zaměstnance na Číst více…