fbpx

Speaker: Radek Holodňák

Publikoval admin v

Mgr. Radek Holodňák je doktorandem filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Specializuje se na filosofii Kanta, Hegela, Feuerbacha a Marxe. Zabývá se proměnami koncepce práce a změnami výrobních procesů, způsobů vlastnění a společenských vztahů. Analyzuje nové manažerské diskursy akcentující svobodu, zodpovědnost a štěstí v práci. Ve svém příspěvku představí tezi o tom, jak „avantgardní firmy“ z ekonomické nutnosti nevědomky přijímají Marxovu antropologii rodové bytosti sebeutvářené v procesu práce, kterou založil na komparaci Marxových Filosoficko-ekonomických rukopisů z roku 1844 s aktuální knihou Frederica Lalouxe Budoucnost organizací.

Kategorie: Aktuality

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *