fbpx

Speaker: Lenka Hanovská

Publikoval admin v

Vystudovala filosofickou a obecnou antropologii na Karlově univerzitě. Zabývá se filosofií, zejména novověkou, dějinami idejí a proměnou zkušenosti člověka. Za filosoficky zásadní považuje problém vztahu teorie a praxe, limitů a možností poznání a forem jeho aplikace/projevů ve světě. Ve své disertaci problematizovala pojetí práce u českých marxistů 60. let. Československý marxismus pak tematizovala i v jiných mezioborových výzkumech.

Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti realizovala komparativní výzkum na Humboldt-Universität v Berlíně, v němž se zabývala podobou východoněmecké filosofie v období diktatury komunistické strany. Zajímá se o vztah ideologie a vědy, činný vztah člověka ke světu, mezioborový dialog. Mezi oblíbené myslitele patří Platon a Hegel, ze současných pak G. Vattimo, G. Agamben a J. Rancière. V současnosti působí jako postdoc na Fakultě humanitních studií a jako odborná redaktorka v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ve svém konferenčním příspěvku bude sledovat historické a strukturální změny vedoucí k tomu, že si dnes můžeme klást otázku po smyslu práce, respektive můžeme uvažovat o práci jako o něčem takovém, co může/má dávat smysl. Takové spojení práce se smyslem nebylo vždy samozřejmé a je historicky podmíněné. Na základě textu Hannah Arendtové Vita activa budu sledovat proměnu smýšlení o práci vedoucí k její glorifikaci, k níž došlo – dle Arendtové – v novověku v kontextu vzniku moderní společnosti.

Kategorie: Aktuality

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *