fbpx

Keynote: Radek Majer

Na počátku devadesátých let byl Radek Majer u zavedení Internetu do českých zemí. Spolupodílel se na rozvoji mezinárodních a národních telekomunikačních operátorů. Nabízel své manažerské dovednosti v rozvoji služeb a krizového řízení v mnoha významných firmách. Avšak jeho niterné přesvědčení Číst více…

Keynote: František Novosád

Prof. PhDr. František  Novosád, CSc.,  sa venuje dejinám filozofického myslenia a problematike základov sociálneho a politického myslenia. Výsledky skúmania predstavujú monografie o austromarxizme, o Maxovi Weberovi, Martinovi Heideggerovia a K. Marxovi.  Významnou súčasťou jeho výkonov bol aj preklad diel popredných filozofov ako je Číst více…