fbpx

Speaker: Lenka Hanovská

Vystudovala filosofickou a obecnou antropologii na Karlově univerzitě. Zabývá se filosofií, zejména novověkou, dějinami idejí a proměnou zkušenosti člověka. Za filosoficky zásadní považuje problém vztahu teorie a praxe, limitů a možností poznání a forem jeho aplikace/projevů ve světě. Ve své Číst více…

Speaker: David Rybák

David Rybák, který působí na Katedře občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty UK, si pro naší konferenci připravil příspěvek s názvem „Koncentrační tábor jako místo štěstí instruovaného člověka“. „Edmund Husserl mluví o tom, že dvacáté století je situací proměny smyslu Číst více…

Speaker: Matěj Krejčí

Matěj Krejčí je konzultantem a lektorem zaměřeným na řešení více než 8 let. Propojuje vědecké studie z oblastí psychologie, behaviorální ekonomie a neurověd se zapojením znalostí terapie Solution Focused. Orientuje se na problematiku motivace, zvládání DigiDetoxu a rozvoje dlouhodobé spokojenosti. Číst více…

Speaker: Ondřej Lánský

PhDr. Ondřej Lánský, PhD. je sociolog a sociální filosof. Ve své práci se soustředí na rozvíjení kritické teorie soudobé společnosti, sociální teorii, politickou filosofii a sociologické myšlení. Ve svých textech a odborných výstupech se zaměřuje na témata postkolonialismu, sociologie práce, Číst více…

Speaker: Michael Hauser

Doc. Michael Hauser, Ph.D. působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vychází z autorů Frankfurtské školy (Adorno, Horkheimer, Marcuse), západního marxismu (Lukács, Bloch, Jameson) a současné radikální teorie (Badiou, Žižek, Laclau). Zabývá Číst více…