fbpx

Keynote: František Novosád

Publikoval admin v

Prof. PhDr. František  Novosád, CSc.,  sa venuje dejinám filozofického myslenia a problematike základov sociálneho a politického myslenia. Výsledky skúmania predstavujú monografie o austromarxizme, o Maxovi Weberovi, Martinovi Heideggerovia a K. Marxovi.  Významnou súčasťou jeho výkonov bol aj preklad diel popredných filozofov ako je N. Hartmann, L. Wittgenstein alebo M. M. Bachtin. Jeho úvahy v oblasti sociálnych a politických teórií vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii Hobbes – Hegel – Marx – Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov súčasného sveta.  V roku 2018 vo vydavateľstve Iris publikoval monografiu „Zabudnúť na Marxa.“

Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., o Novosádovi napsala mj.:

„V podaní F. Novosáda filozofia nie je odťažitá, nudná disciplína alebo slabý odvar umenia či náboženstva, ani z nej nerobí nezrozumiteľnú kabalu. Forma autorovho prezentovania problémov a tematizovania filozofie nemá u nás prešliapanú cestičku, a už to z týchto esejí robí výnimočnú kultúrnu udalosť. Novosád disponuje rozsiahlou erudíciou, kultivovaným vyjadrovaním, hlbokými znalosťami nielen dejín filozofie, ale aj dejín ideí – vedeckých, umeleckých a náboženských, pričom jeho reflexie krúžia okolo problémov, ktorými žije dnešná spoločnosť.“

Kategorie: Aktuality

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *