fbpx

Speaker: Petr Kužel

Mgr. Petr Kužel, PhD. je filosof a výzkumný pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie na Akademii věd ČR. Do jeho oblasti specializace patří politická filosofie, teorie subjektu, nesubstanční ontologie, marxismus, filosofie Egona Bondyho a Louise Althussera. Uvede příspěvek s Číst více…

Speaker: Radek Holodňák

Mgr. Radek Holodňák je doktorandem filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Specializuje se na filosofii Kanta, Hegela, Feuerbacha a Marxe. Zabývá se proměnami koncepce práce a změnami výrobních procesů, způsobů vlastnění a společenských vztahů. Analyzuje nové manažerské diskursy akcentující Číst více…

Speaker: Jakub Chavalka

Mgr. Jakub Chavalka, PhD. je filosofický antropolog, oblíbený učitel a badatel na Fakultě humanitních studií UK. Platí za předního českého odborníka v oblasti filosofie a života Friedricha Nietzscheho, jemuž věnoval několik knih (aktuálně např. Dějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt jako Číst více…