fbpx

KONFERENCE HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO SMYSLU PRÁCE

24. a 25. října 2019, Praha

Propojujeme filozofickou antropologii s byznysem a pokládáme otázku: Jaký je dnes vlastně smysl práce? Zveme vás na konferenci o filosofických, sociálních, ekonomických a praktických aspektech smyslu práce, štěstí a emancipaci člověka. Příspěvky přednesou špičkoví filozofové, studenti, influenceři i vlastníci firem.


PROČ? JE TO VÝZVA!

Filozofická antropologie představuje truhlici, v níž je ukrytý poklad. Otázky, které trápí dnešního HRistu i dělníka, nejsou nové. My jsme jen odpovědi na ně nahradili čtvrtletními výkazy či všemocnou neviditelnou rukou trhu. Z lidí se tak staly mechanické součástky. Nyní ale lidstvo dospělo do fáze, kdy je smysluplné vznést požadavek: „Já chci být skutečný člověk, ne stroj!“ Tento požadavek ve 21. století zásadně změní trh, pojetí práce, podobu organizací i naše chápání sebe sama. Jak? Pojďme se nad tím společně zamyslet.

Radek Holodňák, organizátor konference

KDE SE KONFERENCE KONÁ?

Konference se bude konat v prostorách Kulturního zařízení Domovina v Holešovicích

Adresa:

Na Maninách 1525/32a
Praha 7 – Holešovice
170 00

Oficiální web KZD

TŘI DŮVODY, PROČ VÁM NESMÍ KONFERENCE UTÉCT

Unikátní setkání byznysu a vědy, které nemá ve středoevropském prostředí obdoby.

Možnost zdarma slyšet přednášky významných českých filozofů i influencerů z podnikatelské oblasti.

„Potká se takhle filozof, dělník a manažer HR…“ To bude vtipů, které pak můžete vyprávět v práci!

Aktuality

9 dní do konference! A program je tu!

Uteklo to jako voda a do konference Hledání ztraceného smyslu práce zbývá už jen kratičkých 9 dní! Proto vám nyní přinášíme kompletní program / harmonogram (klik)! Pro jistotu si také…

Speaker: Josef Hajkr

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na Nottingham…

Speaker: Jonáš Kreisinger

Bc. Jonáš Kreisinger vystudoval filosofii a sociologicko-ekonomická studia na FF UK. V současnosti je studentem magisterského programu Historické sociologie na FHS UK. Zajímá se zejména o marxistickou filosofii a kritickou…

NA KOHO SE MŮŽETE TĚŠIT

Na konferenci vystoupí:
Michal Šrajer

Michal Šrajer

Chief Happiness Officer, stestivpraci.cz

První český "Chief Happiness Officer", který si dal za úkol dosáhnout toho, aby lidi práce naplňovala. Spoluzakládat vývojářské studio Inmite, které před čtyřmi lety koupil Avast. Po cestě kolem světa se vrátil do ČR s vizí pomoci co nejvíce lidem k tomu, aby měli možnost čas v práci trávit plnohodnotně a smysluplně. Nastartoval projekt stestivpraci.cz, organizuje mezinárodní konferenci Happiness@Work a pomáhá firmám směřovat ke štěstí v práci.

Michael Hauser

Michael Hauser

Filozof, Akademie věd ČR

Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zabývá se kořeny krizových momentů současné politiky, kultury, ekonomiky a emancipačními koncepcemi budoucnosti. Je zakladatelem SOK-Sdružení pro levicovou teorii, které usiluje o rozvíjení levicové teorie v českých zemích a o vzájemný dialog mezi filosofií, sociologií a ekonomií.
Na konferenci přednese příspěvek 'Práce ve světě neoliberálních přízraků'.

Dominik Stroukal

Dominik Stroukal

Ekonom, Roklen

Hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Vyučuje na VŠ CEVRO institut, je autorem několika knih, provází pořadem Kdo to platí? na MALL.TV, je šéfredaktorem časopisu Trade-off a vede společnost bit agency. „Nepropadejme panice. Budoucnost světa vypadá slibně a práce není výjimkou. Máme celou řadu důvodů k optimismu,“ říká Dominik Stroukal, který na naší konferenci uvede příspěvek 'Budoucnost práce: 7 důvodů k optimismu'.

Tereza Virtová

Tereza Virtová

Antropoložka, Akademie věd ČR

Doktorandka antropologie na FHS UK a pracovnice Filozofického ústavu AV ČR. Výzkumně se věnuje proměnám práce, inovacím a postsocialismu. Na základě etnografického výzkumu startupových projektů analyzuje způsoby jejich legitimizace a jejich rozpory.

Petr Skondrojanis

Petr Skondrojanis

zakladatel, cocuma.cz

Jeho cílem je prezentovat na trhu práce firmy s výjimečnou firemní kulturou. COCUMA není jen seznam, na kterém si každá firma může koupit místo a "brandovat". Objevit se v soupise s sebou nese podstoupit hloubkovou analýzu firemních vztahů a procesů. V jejich rámci za sebou má 2500 hodin pohovorů o štěstí v práci.

Jakub Chavalka

Jakub Chavalka

Filosofický antropolog, Univerzita Karlova v Praze

Filosofický antropolog, učitel a badatel na Fakultě humanitních studií UK. Přední český odborník v oblasti filosofie Friedricha Nietzscheho. V letošním roce vedl první porevoluční překlad textů Karla Marxe. Ve svém příspěvku představí koncept práce a zbožního fetišismu v Marxově filosofii.

Petr Kužel

Petr Kužel

Filosof, Akademie věd ČR

Filosof a výzkumný pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie na Akademii věd ČR. Do jeho oblasti specializace patří politická filosofie, teorie subjektu, nesubstanční ontologie, marxismus, filosofie Egona Bondyho a Louise Althussera. Uvede příspěvek s názvem Koncept "štěstí v práci" jako ideologie nového ducha kapitalismu.

Radek Majer

Radek Majer

filantrop a investor, TTC TELEPORT

Na počátku 90. let zaváděl Internet do ČR. Dnes je evangelizátorem nových směrů v řízení společností, svobody v práci a smysluplného podnikání. Působí ve firmě TTC TELEPORT, kde nemají nadřízené ani podřízené, kde všechny informace jsou otevřené a všem dostupné a kde si lidé svou výplatu rozdělují podle svých pravidel.

Lenka Hanovská

Lenka Hanovská

Filozofka, Univerzita Karlova v Praze

Filozofka a odborná redaktorka v Ústavu pro studium totalitních režimů. Věnuje se vztahu teorie a praxe, ve své disertaci se věnovala pojetí práce u českých marxistů 60. let. Ve svém konferenčním příspěvku bude sledovat historické a strukturální změny vedoucí k tomu, že si dnes můžeme klást otázku po smyslu práce, respektive můžeme uvažovat o práci jako o něčem takovém, co může/má dávat smysl.

David Rybák

David Rybák

Filozof, Univerzita Karlova v Praze

Jedněm štěstí přináší zodpovědnost a sebekontrola. Ale co ti, kteří jsou šťastní, když za ně rozhoduje někdo jiný?
David Rybák, který působí na Katedře občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty UK, si pro naší konferenci připravil příspěvek s názvem „Koncentrační tábor jako místo štěstí instruovaného člověka“.

Tomáš Vránek

Tomáš Vránek

CEO, ICE Industrial Services s.r.o.

Tomáš svými nápady a idejemi přispěl k vybudování jedné z nejrychleji rostoucích firem v oblasti průmyslové automatizace. Ze startupu vyrostlo ICE Industrial Services do velikosti sto zaměstnanců a 200 milionů Kč tržeb během pěti let. Neobešlo by se to bez toho, že zaměstnanci ICE dbají na udržení hodnot, jako je svoboda a kreativita, a vytvářejí tak společný prostor pro profesionalitu, laskavost a zábavu. Chtějí se tak do roku 2025 stát evropskými leadery v oblasti průmyslové automatizace.

Radek Holodňák

Radek Holodňák

Filosofický antropolog, Univerzita Karlova v Praze

Doktorand antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se proměnami koncepce práce a změnami výrobních procesů. Analyzuje nové manažerské diskursy akcentující svobodu, zodpovědnost a štěstí v práci. Ve svém příspěvku představí tezi o tom, jak "avantgardní firmy" z ekonomické nutnosti nevědomky přijímají Marxovu antropologii rodové bytosti sebeutvářené v procesu práce.

Hana Púllová

Hana Púllová

Zakladatelka, Jobs 2030

Hana Púllová již více než 20 let působí na poli lidských zdrojů, v oblasti náborů a péče o zaměstnance. Letos spoluzaložila společnost Jobs 2030, jejímž hlavním posláním je pomáhat více využívat potenciál lidí v práci, pomoci jim uplatňovat jejich přirozené talenty a nalézt hluboký smysl tak, aby se lidé v práci cítili naplněni a firmy dosahovaly výsledků jednodušším a přirozenějším způsobem.

Ondřej Lánský

Ondřej Lánský

Sociolog, Akademie věd ČR

Sociolog a sociální filozof. Ve své práci se soustředí na rozvíjení kritické teorie soudobé společnosti, sociální teorii, politickou filosofii a sociologické myšlení. Ve svých textech a odborných výstupech se zaměřuje na témata postkolonialismu, sociologie práce, politické sociologie a na analýzy sociální struktury. Představí příspěvek, ve kterém provede srovnání různých historických modelů práce: otroctví, placené práce a prekarizované práce.

Matěj Krejčí

Matěj Krejčí

Solution Focused Therapist

Je konzultantem a lektorem zaměřeným na řešení více než 8 let. Propojuje vědecké studie z oblastí psychologie, behaviorální ekonomie a neurověd se zapojením znalostí terapie Solution Focused. Orientuje se na problematiku motivace, zvládání DigiDetoxu a rozvoje dlouhodobé spokojenosti.

Adam Vostárek

Adam Vostárek

Student antropologie, Univerzita Karlova v Praze

Student filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se německou klasickou filosofií, aktuálně především J. G. H. Herderem. Ve svém příspěvku o sebeutváření a práci osvětlí Herderovu tezi: "Včela ví, kým je, a proto to činí. Člověk neví, kým je, a proto svá určení musí volit."

Jana Tikalová

Jana Tikalová

Koučka a mentorka, Organizace na podporu integrace menšin

Zakladatelka Organizace na podporu integrace menšin. Vystudovala sociální a kulturní antropologii. Vystudovala a posléze vyučovala na University of Durham. Pracovala jako seniorní trenérka mezinárodních trhů pro ŠKODA Auto a senior
HR manažerka a trenérka pro Lagardere travel retail. Jana si položí otázku, jaké jsou naše hodnoty a jak zapadají do toho, co děláme.

Jonáš Kreisinger

Jonáš Kreisinger

Student historické sociologie, Univerzita Karlova v Praze

Vystudoval filosofii a sociologicko-ekonomická studia na FF UK. V současnosti je studentem magisterského programu Historické sociologie na FHS UK. Zajímá se zejména o marxistickou filosofii a kritickou teorii frankfurtské školy. V současnosti se zabývá dynamikou práce a pracovního procesu v kontextu kapitalistické společnosti. Ve svém příspěvku o Graeberově teorii „bullshit jobs“, tedy o nesmyslných pracích, rozvine myšlenku, že jedinou smysluplnou prací je péče.

Josef Hajkr

Josef Hajkr

Managing Director, SHINE Consulting

Manažer, lektor a konzultant se zaměřením na oblast projektového řízení. Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na Nottingham Business School. Představí případovou studii, v níž zmapuje změny ve firmě SHINE Consulting, které jsou důkazem zásadní změny přístupu od „podpořme motivaci tím, že spravedlivě a transparentně rozdělíme projektové bonusy“ k otevřené, svobodné kultuře, kde je mnohem důležitější vzájemné ocenění v týmu.